Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

4662 dc29 500

June 11 2017

1062 42b2 500
Sponsored post
feedback2020-admin

May 07 2017

3060 c49e 500

April 28 2017

pauleess

April 12 2017

pauleess
Boisz się, że jak dostane to czego chcę to zniknę?
Ostrzegam, jak dostanę to czego chcę, mogę chcieć więcej.
— azazel
Reposted fromazazel azazel viagdziejestola gdziejestola
pauleess
pauleess
5273 452e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viagdziejestola gdziejestola

April 01 2017

2289 3570
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul

March 24 2017

pauleess
9188 eb61 500
Reposted fromsarazation sarazation viacorvax corvax
pauleess
The God of Despair by Adrian Biłozór
Reposted fromcorvax corvax
pauleess
7123 c368 500
Reposted fromdeszcz deszcz viagdziejestola gdziejestola
pauleess

March 12 2017

pauleess
1954 ea9d 500
Reposted fromewkie ewkie viagdziejestola gdziejestola
0645 2e73 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viagdziejestola gdziejestola
pauleess
Teraz wiem, że jeśli ktoś czeka, aż będzie gotów - to będzie czekał przez całe życie.
— John Flanagan "Zwiadowcy"
Reposted fromselsey selsey viapersona-non-grata persona-non-grata
pauleess
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapikkumyy pikkumyy

March 11 2017

pauleess
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
pauleess
Ostatnie dwa miesiące żyję na odpierdol.
— 12-01/20-03
Reposted fromorchis orchis viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

March 03 2017

March 02 2017

1518 697c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...